Εταιρική Υπευθυνότητα στην Πράξη

BOUSSIAS Η «Εταιρική Υπευθυνότητα στην Πράξη» πραγματοποιείται για 8η συνεχή χρονιά και καλεί τις επιχειρήσεις που έχουν υλοποιήσει δράσεις ΕΚΕ κατά το τελευταίο 12μηνο, να τις παρουσιάσουν και να συμβάλουν έτσι στην επικαιροποίηση του χάρτη της ΕΚΕ στην Ελλάδα και στην απεικόνιση την εξέλιξης ενός τομέα που έχει γίνει πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής δραστηριότητας.