Έσπαιρος – Gaming Community

Στόχος του νέου Ιστότοπου espairos.gr είναι η ευκολη και έγκαιρη ενημέρωση των Μελών, τόσο για τα διοικητικά θέματα, όσο και για τα παιχνίδια που παίζονται τώρα.

Ταυτόχρονα σκοπός είναι να αποτελέσει ένα εύχρηστο Portal για οποιονδήποτε άτομο ενδιαφέρεται να ενημερωθεί για τον Σύλλογο, τις δράσεις του και την ευρύτερη κοινότητα.

Ανανέωση στα κείμενα και τις πληροφορίες, δημιουργία καινούργιου content και σύγχρονη και πιο διαδραστική μορφή στον Ιστότοπο του Συλλόγου Παιχνιδιών.

Ο Σύλλογος αριθμεί 20 χρόνια λειτουργίας. Σκοπός  είναι η ιστορικότητα αυτή να αντικατοπτρίζεται. To site αυτό είναι είναι η αφήγηση της Ιστορίας του Ε.Σ.Παι.Ρο.Σ. , το παρόν και το μέλλον του.

SKILLS NEEDED

Web Design
Development, Graphic Design, Content Manager

CATEGORIES

Web Design

COPYRIGHT

“That’s been one of my mantras — focus and simplicity. Simple can be harder than complex; you have to work hard to get your thinking clean to make it simple.”
STEVE JOBS - APPLE
“I think if you do something and it turns out pretty good, then you should go do something else wonderful, not dwell on it for too long. Just figure out what’s next.”
STEVE JOBS - APPLE
TRUSTED BY GLOBAL BRANDS

Let’s Work Together

TELL ME MORE ABOUT YOUR PROJECT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.